en_GBpl_PL
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Marcin Malmon

MRICS REV

Szczerze o nieruchomościach

Tekst przeczytasz w 2 min.
Print Friendly, PDF & Email

Zautomatyzowane modele wyceny (AVM)

Nowy Europejski Standard Wyceny – pierwszy od 40 lat

28 października 2017 roku w Marsylii Europejska Grupa Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (TEGoVA), niemal jednogłośnie przyjęła nowy Europejski Standard Wyceny EVS 6, dotyczący opartych na statystyce Zautomatyzowanych Modeli Wyceny (AVM).

Europejskie środowisko rzeczoznawców pozytywnie zareagowało tym samym na przejawy postępu technologicznego i doceniło korzyści jakie niosą ze sobą nowe technologie. Jednak w trosce o jakość sporządzanych wycen i bezpieczeństwo rynku nieruchomości uchwalono standard określający status modeli AVM i zasady ich wykorzystania w pracy rzeczoznawców.

Reakcja na kryzys finansowy

Obserwowane w ostatnich latach naturalne dążenie do racjonalizacji kosztów i czasu sporządzania wycen doprowadziło do wzrostu popularności modeli AVM. Jednak ich niewłaściwe i bezkrytyczne wykorzystanie przyczyniło się zdaniem specjalnej komisji irlandzkiego parlamentu do wybuchu ostatniego kryzysu finansowego. Wpłynęło na to zbyt rzadkie wykonywanie niezależnych wycen, tworzenie monopolistycznych relacji pomiędzy poszczególnymi bankami i wąską grupą firm wyceniających (lub skrajnie – jedną tylko firmą) oraz właśnie nadmierna wiara w wyniki pochodzące ze Zautomatyzowanych Modeli Wyceny.

W odpowiedzi na te zjawiska TEGoVA uchwaliła następującą regulację:

„Europejski Standard Wyceny 6

„Statystyczne modele AVM nie mogą być wykorzystywane do przygotowania raportów z wyceny zgodnych z Europejskimi Standardami Wyceny, jeżeli wykorzystywane są w oderwaniu od procesu wyceny opartego, między innymi, na oględzinach nieruchomości i eksperckiej jej ocenie przez rzeczoznawcę.

W sytuacjach, gdy AVM jest wykorzystywany, stanowi on jedynie narzędzie wspierające oszacowanie wartości przez rzeczoznawcę, za którą to wycenę rzeczoznawca ponosi odpowiedzialność.”

Wyniku AVM nie można używać jako wyceny na potrzeby udzielenia kredytu

Standard stanowi jednoznacznie, że wynik wygenerowany przez AVM nie jest wyceną! Stwierdzenie to jest także zgodne z unijnymi regulacjami Art. 19 Dyrektywy w sprawie kredytów hipotecznych oraz art. 229 (1) Rozporządzenia CRR. Znajduje ono także odbicie w stanowisku Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) oraz Rady Stabilności Finansowej (FSB). Na te potrzeby niezbędna jest wycena wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego niezależnego od procesu kredytowego. Modele AVM mogą być wykorzystywane jedynie w procesie tzw. „monitoringu” wartości zabezpieczeń hipotecznych oraz na potrzeby wytypowania w portfelu nieruchomości, których wycena wymaga „weryfikacji”. Jednak także ta weryfikacja musi zostać wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego.

Może zainteresuje Cię też:

Inconsistent Yields and Cash Flows Lead to Lack of Market Transparency

Cicha rewolucja

Pułapka Initial Yield

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych